Pozycjonusz

Uptime24

System monitorowania Uptime24 daje mnóstwo korzyści biznesowych. Posiada on opcję zdalnego dostępu do wysuniętych jednostek i w ten sposób naprawa usterek staje się znacznie szybsza a w konsekwencji zmniejszone zostają koszty przestojów w pracy firmy. Dzięki Uptime24 możliwe jest kontrolowanie warunków SLA zawartych w umowach oraz obliczanie kosztów spowodowanych ich naruszeniem. To także gwarancja sprawnego i ciągłego funkcjonowania firmy.

Lokalizacja firmy na mapie: