Pozycjonusz

CogniMonk Monika Kirol

W naszej firmie działającej na terenie Warszawy jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom usługi kierowane do dzieci w zakresie edukacji. W naszych profesjonalnie przygotowanych ośrodkach zapewniamy między innymi programy nauczania, które pozwalają na zwiększenie poziomu wiedzy dzieci w zakresie programów nauczania szkolnego, jak też programy edukacyjne dotyczące nowatorskiej wiedzy związanej z programowaniem, robotyką.

Lokalizacja firmy na mapie: