Pozycjonusz

ZRTOM Techom Sp. z o.o.

Najważniejszym zadaniem wyznaczonym Szkole Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń „TECHOM” jest stworzenie dorosłym warunków do edukacji na temat wiedzy technicznej, dotyczącej zastosowania nowoczesnych systemów technicznego zabezpieczenia różnego rodzaju obiektów, osób i mienia za pomocą urządzeń alarmowych włamania i napadu, urządzeń kontroli dostępu, urządzeń telewizji użytkowej oraz dozoru peryferyjnego i monitoringu alarmowego.

Lokalizacja firmy na mapie: